Otsaileko udalbatza

Otsaileko udalbatza, gaur Martxoak 2, astelehena, iluntzeko 19:30etan udaletxean

Aztergaiak:

  1. Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.
  2. Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
  3. Otsaileko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
  4. Aurrekontuen gauzatzeari buruzko informazioa eta Diruzaintzaren mugimenduei eta egoerei buruzkoa Udalbatzari ematea (2014ko laugarren hiruhilekoa).
  5. Tarine udal musika eskolako zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantzan, tarifak aldatzeko proposamena.
  6. Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoaren Estatutuen Aldaketa onartzea, egoki bada.
  7. Hiri-lurzoru gisa sailkatutako Oixonalde areako 23 partzelaren (Etxe-pintxo) Xehetasun-Azterlanari behin betiko onespena emateko proposamena.
  8. Eskaerak eta idatziak.
  9. Galdera – eskakizunak.
Advertisements