Abenduko udalbatza II

Gaur , Abenduak 22, iluntzeko 19:30 etan udaletxean

Aztergaiak:

  1. Aurreko bilkuretako aktak irakurri eta onartzea, egoki bada.
  2. Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
  3. Abenduko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
  4. Transferentzia bidez egin beharreko kreditu aldaketarako 6 zenbakiko espedientea onesteko proposamena.
  5. Udal bulego teknikorako kontrataturiko arkitekto teknikoaren kontratuko baldintzak aldatzeko proposamena onartzea, egoki bada.
  6. Correos y Telegrafos, SA enpresak 2015. urteko posta zerbitzua egiteko bidalitako eskaintza onartzea, egoki bada.
  7. Udal titulartasun edo administrazioko bideen aprobetxamendu berezia arautzeko ordenantzaren hasierako onarpena.
  8. Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Hirugarren munduaren garapenerako dirulaguntzak.
  9. Galdera – eskakizunak.