Urriko udalbatza

Astelena Urriak 27, udaletxean, arratsaldeko 19:30etan

Aztergaiak:

  1. Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.
  2. Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
  3. Urriko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
  4. Aurrekontuen gauzatzeari buruzko informazioa eta Diruzaintzaren mugimenduei eta egoerei buruzkoa Udalbatzari ematea (2014ko hirugarren hiruhilekoa).
  5. Interklabe enpresak TARINE Musika Eskolako 2014/2015 ikasturteko irakasleen zerbitzua kontratatzeko egindako eskaintza onartzea, egoki bada.
  6. Kreditu gehigarrien bidez egin beharreko kreditu aldaketarako 5 zk.ko espedientea onesteko proposamena.
  7. Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Bilboko Administrazioarekiko Auzien 2 zenbakiko Epaitegiak 272/2013 prozedura arruntean emandako epai irmoa.
  8. Galdera – eskakizunak.
Advertisements