Uztaileko udalbatza

Uztailak 27, asteartean, arratsaldeko 19:30 etan udaletxean

Aztergaiak:

1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.

2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.

3.- Uztaileko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.

4.- Aurrekontuen gauzatzeari buruzko informazioa eta Diruzaintzaren mugimenduei eta egoerei buruzkoa Udalbatzari ematea (2014ko bigarren hiruhilekoa).

5.- Berriatuko Udalaren 2013ko Kontu Orokorrak onartzea egoki bada.

6.- Berriatuko argiztapen publikoan energia-eraginkortasuna deritzon proiektuko lanak burutzeko kontratua adjudikatzea, egoki bada.

7.- Berriatuko hiri antolaketako plan orokorraren hasierako onespena.-

8.- Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Dirulaguntzak Asterrika eta Madalenako jaietarako.

9.- Galdera – eskakizunak.

Advertisements