Ekaineko udalbatza

Gaur, Uztailak 1, arratsaldeko 19:30 udaletxean.

Aztergaiak:

1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.

2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.

3.- Ekaineko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.

4.- Kreditu gehigarrien bidez egin beharreko kreditu aldaketarako 3 zk.ko espedientea onesteko proposamena.

5.- KAU2 GARDOTZA, S. L. enpresak eskatuta izapidetutako IGOKA espedientea informatzea.

6.- Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Madalena jaietarako diru-laguntza eskaria; Berriatuko txirrindularien elkarteak egindako diru-laguntza eskaria.

7.- Galdera – eskakizunak.

Advertisements