Otsaileko udalbatza

Gaur, otsailak 24, astelehena arratsaldeko 19:30 udaletxean
Aztergaiak:
1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.
2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
3.- Otsaileko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
4.- Tarine udal musika eskolako zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza aldatzeko proposamena.-
5.- Aurrekontuen gauzatzeari buruzko informazioa eta Diruzaintzaren mugimenduei eta egoerei buruzkoa Udalbatzari ematea (2013ko laugarren hiruhilekoa).
6.- Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Lea Artibai Garapen Agentzia, S. A.ri 2014ko
aportazioa.
7.- Galdera – eskakizunak

Advertisements