Azaroko udalbatza

Eguna: 2013-11-25 (astelehena)

Ordua: 19:30 (arratsaldeko 7:30etan)

Tokia: Udaletxeko areto nagusian

Aztergaiak:

1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.

2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.

3.- Azaroko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.

4.- 2013ko aurrekontuan, kreditu aldaketarako espedientea onartzeko proposamena (6 zk. – Kreditu gaikuntzak motakoa) .

5.- Asterrika auzoko Oruetazar baserrian bide-trazaduraren aldaketa egiteko proiektua onartzea, egoki bada.

6.- Erakunde adierazpena, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari, Eusko Legebiltzarrak aho batez 2013ko otsailaren 28an onartutako transakzio-zuzenketa betetzea eskatuz .

7.- Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Dirulaguntza eskaria, Goikolau elkartea.

8.- Galdera – eskakizunak.

Advertisements