Iraileko udalbatza

Eguna: 2013-09-30 (astelehena)
Ordua: 19:30
Aztergaiak:
1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.
2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
3.- Abuztuko eta iraileko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
4.- Kreditu transferentzien bidez egin beharreko kreditu aldaketarako 5 zk.ko espedientea onesteko proposamena.
5.- Berriatuko Udalaren 2012ko Kontu Orokorrak onartzea egoki bada.
6.- 2013ko bigarren hiruhilekoaren aurrekontua gauzatzeari buruzko informazioa, aurrekontu-egonkortasunari buruzko ebaluazio-txostena eta gastu-arau betetzeari buruzko txostena, Bizkaiko Foru Aldundira bidalitako fitxategiaren berri Udalbatzari ematea .
7.- Eskaerak eta idatzi ezberdinak: Udalbiltza partzuergoko kuota.
8.- Galdera – eskakizunak.

Advertisements