Apirileko udalbatza

Eguna: 2013-04-29 (astelehena)
Ordua: 19:30 (arratsaldeko 7:30etan)
Tokia: Udaletxeko areto nagusian

Aztergaiak:

1.- Aurreko bilkurako akta irakurri eta onartzea.
2.- Alkateak hartutako erabakien berri ematea.
3.- Apirileko gastuen zerrenda onartzea, egoki bada.
4.- Aurrekontuen mugimenduei eta gauzatzeari buruzko informazioa eta Diruzaintzaren egoerei buruzkoa Udalbatzari ematea (2013ko lehenhiruhilekoa).
5.- Berriatuko anbulatorioa eraikitzeko proiektuaren lehenengo faseko obrak adjudikatzea, egoki bada.
6.- Galdera – eskakizunak.